Ga naar de inhoud

Fase 2; na besluit

CampingRoute

Vandaag, 19-4-2024 hebben we bij de wethouder een vraag/voorstel neergelegd.

Als werkgroep 'Houd Ommen Bereikbaar' hebben we een voorstel gedaan voor een CampingRoute door Ommen heen. Het doel hiervan is dat deze route het campingverkeer, denk hierbij bijvoorbeeld aan Campers en Caravans, dusdanig door Ommen heen sturen dat deze niet over de Vechtkade of door de Schurinkstraat en Prinses Julianastraat rijden maar juist gebruik maken voor de rondweg.

Nu hoor ik u al denken, laat het vakantieverkeer gelijk voor de rotonde bij Varsen rechtdoor gaan naar de afslag bij de Lindenberg. En ja, dat is ook het meest ideale. Het is echter zo dat de gemeente Ommen niet zomaar borden mag plaatsen langs de provinciale weg en juist daarom is dit voorstel er voor bedoel dat, wanneer men niet de ideale route neemt, ze toch goed doorverwezen worden.

De route bestaat uit 2 startpunten. Vanuit de kant van Varsen en vanuit de Lindenberg. Beide worden geleid naar de rotonde bij Karwei waardoor ze vervolgens via de rondweg naar de Hessel Mulertbrug geleid worden.

Wij hopen op een positieve reactie van de wethouder zodat deze route al voor Hemelvaartsdag gerealiseerd kan worden. We houden jullie op de hoogte!

Kopie van Kopie van ommen

Fase 2: Het Besluit is genomen.

De gemeenteraad van de gemeente Ommen heeft op 4 april j.l ingestemd met het voorstel om zowel de Prinses Julianastraat als de Vechtkade af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Daarmee gaan we fase 2 in. Dat wil zeggen dat tussen besluit en realisatie nog de nodige beslissingen genomen moeten worden.

In deze fase willen wij als werkgroep 'Houd Ommen Bereikbaar' actief meedenken op het gebied van de uiteindelijke keuzen welke gemaakt moeten worden.

Naast de keuzes en de daadwerkelijke uitvoering zal er nog heel wat water door de Vecht gaan. Maar ook is er aangegeven dat men wil kijken naar autoluw maatregelen op korte termijn. Ook op dit punt houden wij graag een vinger aan de pols en denken wij graag mee.

Laat het duidelijk zijn dat wij als werkgroep 'Houd Ommen Bereikbaar' niet het type zijn dat alleen tegen plannen aanschoppen maar constructief willen meedenken. Zodra wij op dit gebied iets te melden hebben gaat u dit hier én op onze Facebookpagina van ons horen!

 

 

GO_Kaartje-verkeersstructuur-centrum-Ommen-1536x1097

DE VOORGESTELDE PLANNEN;

U ziet hier in grote lijnen de voorgestelde plannen. Er zijn door de verschillende politieke partijen verzoeken gedaan om op enkele punten deze plannen aan te passen.

Het verzoek is er om ipv pollers gebruik te maken van een camerasysteem

Eveneens is er verzocht om de snelheid op de randweg (zoals het officieel heet) niet te verhogen naar 70km/uur

Eveneens is gevraagd goed te onderzoeken of de plannen haalbaar zijn ivm stikstof

Tot slot is er een verzoek gedaan om de voorgenomen fietstunnel bij Karwei te realiseren voordat het voorstelde plan en de afsluiting gerealiseerd wordt. Over een fietstunnel bij de oude Aldi is al een besluit genomen.